Käyttöehdot

Käyttämällä tätä sivua, hyväksyt nämä käyttöehdot.
Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöehtosopimusta, tarpeen tullessa.


1.Käyttäjä

Käyttäjällä on oikeus myydä omia kohteitaan ja ostaa muiden käyttäjien kohteita.

Jos käyttäjä tekee kohteeseen voittohuudon/ostaa kohteen heti, sitoutuu hän maksamaan summan jonka hän tarjosi, kohteen myyjälle. Tämän lisäksi, jos myyjän kohteessa on hintavaraus, hänen ei tarvitse myydä sitä ostajalle, jos kohteessa olevaa hintavarausta ei ole ylitetty.

Kun käyttäjä myy omaa kohdettaan, hänen täytyy kertoa vain totuudenmukaisia asioita, sekä riittävän laajasti kohteestaan, jota on myymässä, tai kauppa voidaan perua kokonaan.


Käyttäjä sitoutuu myymään kohteensa, paitsi jos mahdollinen hintavaraus ei ylity.
Ylläpito poistaa kaikki sääntöjen vastaiset kohteet.


Käyttäjän tulee sivulla ollessa noudattaa kaikkia lakisäännöksiä, jotka ovat voimassa, eikä hän saa rikkoa niitä.


Nämä säännöt ovat voimassa, sekä muut itsestään selvät säännöt, joita ei ole mainittu.


Emme ota vastuuta käyttäjien myymistä/ostamista tuotteista.

Rikkomalla näitä sääntöjä, käyttäjä poistetaan tietoineen sivun tietokannasta, ja saa porttikiellon sivulle.


2. Yksityisyys


Emme luovuta käyttäjien antamia tietoja ulkopuolisille.


Kun käyttäjä ostaa toiselta käyttäjältä kohteen, myyjä, sekä ostaja saavat nähdä toistensa tiedot, mitkä he ovat antaneet sivulle. Tällä tavoin järkevä kaupankäynti on mahdollista.


3. Palveluntarjoajan vastuu

Emme  vastaa muunmuassa  käyttäjien sivulle ilmoittamista kohteista, kohteiden virheettämyydestä tai laillisuudesta, käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai käyttäjän tekemistä  myynti- tai ostotapahtumista.

Emme ole huutokaupan osapuoli. Kaupanteko sivulla on käyttäjien vastuulla ja sen toteuttaminen on myös sivun käyttäjillä.

Emme vastaa vahingoista, tai haitoista, jotka johtuvat virheellisistä käyttäjätiedoista.

Emme ole missään tilanteessa korvausvelvollisia välittömistä tai välillisistä, jotka liittyvät sivustoon, sen käyttämiseen, tietoihin tai ilmoituksiin, joita sivustolla on saatavilla. Emme myöskään vastaa toimintahäiriöistä, haitallisista ohjelmista, tai muista vastaavista käyttäjille aiheutuvista asioista.

Pidätämme oikeuden poistaa sivustolta aineistoa, joka on sivun sääntöjen vastaista, laitonta, haitallista, virheellistä sivustolle tai sen käyttäjille.

Sivusto voi sisältää sisältöä, joka on tekijänoikeuslakien suojaamaa, joten sivuston materiaaleja ei saa kopioida, jakaa, levittää, myydä, tai mikä rikkoo muuten tekinjänoikeuslakia.

Sivuston omistajilla on kaikki oikeudet muttaa tai poistaa sivustolla olevaa aineistoa.

Palvelu voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä minkä tahansa syyn vuoksi, esimerkiksi huollon, asennuksen, turvallisuuden tai minkä tahansa muun syyn vuoksi.

Kaikki muut lait ja säädännöt ovat myös voimassa, joita ei tässä sopimuksessa mainita.

4. Sopimus

Rekisteröitymällä käyttäjän tulee noudattaa näitä säännöksiä sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä. Sopimuksen voi sanoa irti, lähettämällä ylläpidolle sähköpostia, jossa tulee kysyä käyttäjän poistopyyntöä, tai poistaa käyttäjä itse.

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ja siinä laajuudessaan, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jääminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tälläisiä esteitä ovat muunmuassa tapaturmat, sähkökatkos, sota, kapina, tulipalo, tai mikä tahansa vakava luonnonilmiö tai muuten epätavallinen asia, joka ei riipu ostajasta tai myyjästä.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä sopimusta, tarpeen tullessa.

5. Laki

Sivustolla ollessa täytyy noudattaa kaikkia Suomen Lakeja, jotka ovat tällä hetkellä voimassa.